هشدار بسیار مهم! دیتای پیش رو، دیتای پری‌لود بازی است که در روز انتشار بازی، آنلاک خواهد شد. در دانلود خود دقت کافی را داشته باشید.

-------------------

دانلود پک فایل های باینری برای اجرای نسخه Pre-Load بازی

توجه مهم! این پک بر روی نسخه پری‌لود قابل اعمال است و بازی را برای شما اجرا خواهد کرد. اما آپدیت روز اول بازی هنوز منتشر نشده است. با اعمال این پک بر روی دیتای پری‌لود، هم‌اکنون می‌توانید بازی را اجرا کنید (با مراجعه به پوشه bin/x64 و اجرای بازی توسط فایل Cyberpunk2077.exe). به محض انتشار دیتای انتقال کامل و نسخه کامل بازی، اضافه خواهند شد.

-------------------

دانلود بازی Cyberpunk 2077 Pre-Load GOGRip-InsaneRamZes:

دانلود پارت 1 با لینک مستقیم

دانلود پارت 2 با لینک مستقیم

دانلود پارت 3 با لینک مستقیم

دانلود پارت 4 با لینک مستقیم

دانلود پارت 5 با لینک مستقیم

دانلود پارت 6 با لینک مستقیم

دانلود پارت 7 با لینک مستقیم

دانلود پارت 8 با لینک مستقیم

دانلود پارت 9 با لینک مستقیم

دانلود پارت 10 با لینک مستقیم

دانلود پارت 11 با لینک مستقیم

دانلود پارت 12 با لینک مستقیم

دانلود پارت 13 با لینک مستقیم

دانلود پارت 14 با لینک مستقیم

دانلود پارت 15 با لینک مستقیم

دانلود پارت 16 با لینک مستقیم

دانلود پارت 17 با لینک مستقیم

دانلود پارت 18 با لینک مستقیم

دانلود پارت 19 با لینک مستقیم

دانلود پارت 20 با لینک مستقیم

دانلود پارت 21 با لینک مستقیم

دانلود پارت 22 با لینک مستقیم

دانلود پارت 23 با لینک مستقیم

دانلود پارت 24 با لینک مستقیم

دانلود پارت 25 با لینک مستقیم

دانلود پارت 26 با لینک مستقیم

دانلود پارت 27 با لینک مستقیم

دانلود پارت 28 با لینک مستقیم

دانلود پارت 29 با لینک مستقیم

دانلود پارت 30 با لینک مستقیم

دانلود پارت 31 با لینک مستقیم

دانلود پارت 32 با لینک مستقیم

دانلود پارت 33 با لینک مستقیم

دانلود پارت 34 با لینک مستقیم

Downloadha.com Corporation